Starteris – trumpalaikis pastovios srovės elektros variklis, skirtas automobilio vidaus degimo varikliui paleisti. Elektrinis starteris yra būtinas, nes vidaus degimo variklis negali savarankiškai įsijungti. Todėl starteris turi keletą kartų pasukti alkūninį veleną, kad jis galėtų įsijungti. Karolis Franklinas Ketteringas, gimęs 1876 m. Loundonvillyje (JAV), buvo elektrinio starterio, kuris pakeitė rankinį alkūninį starterį išradėjas.

Geras starteris ypač svarbus atšalus orams, nes daugumos automobilių variklius sunku paleisti, todėl padidėja starterių darbo krūvis ir jie dažniau genda. Jei automobilyje netvarkinga akumuliatoriaus baterija, netvarkingi, „pažaliavę“ laidai, sugedusi uždegimo spynelė, ar nėra starterio apsaugos, nuo purvo / skysčių, svarbu pašalinti šiuos gedimus ir tik tuomet, jei reikalinga remontuoti starterį.


Pasitaiko:

 • pasukus uždegimo raktelį, nesisuka starterio inkaras, tai reiškia, kad nėra kontakto uždegimo užrakte, todėl srovė nepatenka į starterio elektromagnetą / pritraukimo rėlę ir starteris neveikti;
 • starterio inkaras sukasi, bet nesuka variklio smagračio, kai „praslysta“ starterio bendeksas, remontuojant keičiamas bendeksas;
 • įjungus starterį, girdėti, kaip elektromagnetas / pritraukimo rėlė ir krumpliaratis daužosi į smagratį, gali būti išsikrovusi baterija arba nėra gero kontakto, tarp gnybtų ir laidų antgalių.

Kai starteris nesuka variklio:

 • išsikrovusi akumuliatorių baterija;
 • akumuliatorių baterijos gnybtai oksidavęsi, atsipalaidavę laidų antgaliai;
 • neveikia starteris;
 • starteris suka variklį, bet paleisti šalto variklio nepavyksta, patikrinami laidai, sutvarkomi, ar pakeičiami naujais.

Sugedo starteris?

Kreipkitės dėl bet kokio STARTERIO REMONTO. Atlikę tikslią starterio diagnostiką, pilnai išardant starterį tikrinamos visos starterio dalys, nustatomas gedimas, starteris išvalomas, defektuotas sugedusias ar išsidėvėjusias starterio dalis keičiame naujomis kokybiškomis dalimis, prieš tai remonto darbus ir kainą suderinę su klientu. Suremontuotą starterį patikriname ir atiduodame klientui.

Nauji starteriai 12V ir 24V visų tipų automobiliams - lengviesiems automobiliams, mikroautobusams, autobusams, krautuvams, keltuvams, greideriams, ekskavatoriams, traktoriams, buldozeriams, sunkvežimiams, kranams, vilkikams, valtims, motorinėms valtims, laivams.

Generatoriaus veikimas

Automobilio tinklui reikalinga elektra atsiranda generatoriaus statoriaus apvijose, generatoriaus korpuse. Kad jose būtų įtampa, šalia reikia kintančio magnetinio lauko, kurį "gamina" žadinimo apvija, esanti rotoriuje. Rotorius sukasi viduje statoriaus ir yra sukamas vidaus degimo variklio per diržinę pavarą. Variklis dirba įvairiais apsisukimais įtampa irgi turėtų svyruoti, tačiau pastovi 14V įtampa palaikoma dėka įtampos relės-reguliatoriaus. Didėjant variklio apsukoms ši rėlė silpnina magnetinio lauko stiprumą rotoriuje. Relė gali silpninti magnetinio lauko stiprumą ir sumažėjus elektros apkrovai automobilyje pvz. išjungus galinio lango šildytuvą. Ir atvirkščiai relė gali stiprinti magnetinį lauką mažėjant variklio apsukoms arba didėjant  elektros apkrovai automobilio tinkle pvz. įjungus šviesas. Pagal poreikį, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos būna apie 14,0-14,3-14,8V. Relė paduoda arba nepaduoda įtampą į žadinimo apviją per šepetėlius. Kol variklis neveikia įtampą "skolinasi" iš akumuliatoriaus, o kai generatorius yra tvarkingas įtampa paduodama iš  paties generatoriaus per šepetėlius. Naujuose automobiliuose stovi išmanesnės relės, jų veikimas kitoks. Statoriuje gaminasi elektra, todėl kad jame sukasi reguliuojamo galingumo elektromagnetas. Tą elektromagneto galingumą valdo įtampos relė-reguliatorius. Kadangi statoriuje gaminasi kintama įtampa, o automobiliui reik nuolatinės, būtent srovės lygintuvas / diodų tiltas / diodų plokštė tą įtampą išlygina ir padaro ją nuolatine.Jei įtampa neateina, vadinasi reikia ieškoti bėdos žadinimo grandinėje, laiduose, pagal jūsų automobilio el. schemą.Jei įtampa yra vadinasi teks ieškoti problemos pačiame generatoriuje, tuomet remontuojame generatorių: atliekame tikslią generatoriaus diagnostiką, pilnai išardant generatorių tikrinamos visos generatoriaus dalys, nustatomas gedimas, generatorius išvalomas, defektuotas sugedusias ar išsidėvėjusias generatoriaus dalis keičiame naujomis kokybiškomis dalimis, prieš tai remonto darbus ir kainą suderinę su klientu. Suremontuotą generatorių patikriname ir atiduodame klientui.

Jei neturite galimybės privežti starterio, atsiųskite mums, kokybiškai ir greitai suremontavę, išsiųsime starterį nurodytu adresu.

GENERATORIAUS EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

 1. Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio generatorius nekels Jums rūpesčių ir užtikrins patikimą automobilio elektros ir elektronikos sistemų darbą.
 2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga tai yra reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
 3. Generatoriaus eksploatacinės sąlygos turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus automobilio gamintojo tai yra reikiamo modelio ir tinkamai įtemptas generatoriaus pavaros diržas, privalo būti gamintojo numatytos purvo apsaugos, apsaugančios agregatą nuo kelio purvo bei kitokių nešvarumų (alyvos, skysčių, antifrizo) patekimo į agregato vidų.
 4. Neleistina eksploatuoti generatoriaus esant jo gedimui pvz. sklinda pašaliniai garsai, pulsuoja automobilio šviesos ir panašiems veiksniams.
 5. Negalima atjungti akumuliatoriaus veikiant automobilio varikliui nes gali perdegti diodų tiltas / diodų blokas.
 6. Negalima vykdyti pagalbinio kito automobilio variklio paleidimo , net tam skirtais laidais esant paleistam, tai yra veikiančiam savo automobilio varikliui, nes gali perdegti generatoriaus diodų tiltas / diodų blokas.
 7. Neleistina eksploatuoti generatoriaus, sugedus kitiems mechanizmams montuojamiems ant generatoriaus rotoriaus ašies tai yra siurbliams, skriemuliams-movoms ir panašiems mechanizmams.

STARTERIO EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

 1. Tik tvarkingas ir gerai veikiantis automobilio starteris nekels jums rūpesčių paleidžiant automobilio variklį net šaltą žiemą. Kiti automobilio agregatai ir sistemos privalo veikti taip pat nepriekaištingai.
 2. Akumuliatorių baterija privalo būti techniškai tvarkinga tai yra reikiamos talpos ir pilnai įkrauta.
 3. Starterio eksploatacinės sąlygos turi atitikti automobilio gamintojo techninius reikalavimus tai yra turi būti  pilnai pritvirtintas visais numatytais tvirtinimo elementais, turi būti gamintojo numatytos apsaugos, apsaugančios agregatą nuo purvo, alyvos, hidro skysčių, antifrizo patekimo ant agregato ar net į jo vidų.
 4. Variklio techniniai parametrai: kompresija, uždegimo paskubos kampas, uždegimo žvakių būklė benzininiuose varikliuose ir kaitinimo žvakių būklė dyzeliniuose varikliuose, variklinės alyvos klampa ir kt., turi atitikti automobilio gamintojo techninius reikalavimus.
 5. Starterio įjungimų skaičius negali būti begalinis. Jeigu automobilio variklis pasileidžia sunkiai arba visai nepasileidžia, starterio įjungimo variklio paleidimui ribinis kiekis 3 kartai po 5-10 sekundžių su 1 minutės pertraukomis tarp bandymų. Jei starteris suveikė bet variklis nepasileido, vadinasi variklio nepasileidimo priežastis yra variklio gedimas (esant normalios klimatinės sąlygoms, ne žiemos ekstremalioms sąlygoms).
 6. Konstruktyviai atskira nuo starterio atraminė starterio inkaro įvorė turi būti standartinė, savo vietoje, tinkamai patepta tai yra techniškai tvarkinga.